0
0
Subtotaal:
€0,00
  • Uw winkelwagen is momenteel leeg
Thuiswerken: fiscale aspecten en subsidiemogelijkheden

Thuiswerken: fiscale aspecten en subsidiemogelijkheden

Als inrichter van thuiswerkplekken krijgen we ook regelmatig vragen over fiscale aspecten en de mogelijkheden van subsidies. Mag mijn werkgever mijn thuiswerkplek onbelast vergoeden? Er is toch wel een subsidieregeling? Hoewel we uiteraard geen fiscalisten en subsidie-experts zijn willen we onze relaties toch graag van een eerste antwoord voorzien.

 

Het fiscale regime

Een thuiswerkplek is fiscaal gedefinieerd als een bureau en een bureaustoel. Dus ICT-voorzieningen (computerapparatuur, printer, internetabonnement) vallen niet onder die definitie. Het thuis gebruiken van ter beschikking gestelde ICT-voorzieningen (m.u.v. de smartphone) is onbelast voor de werknemer mits voldaan is aan het noodzakelijkheidscriterium.

Een belangrijk onderscheid voor het fiscaal regime dat van toepassing is, is de vraag of de thuiswerkplek is verstrekt, vergoed of ter beschikking gesteld. Dat maakt een groot verschil.

 

De verstrekte of vergoede thuiswerkplek

De verstrekte of een vergoede thuiswerkplek is bijna altijd belast voor de werknemer. Fiscaal staat dit gelijk aan loon in natura. De werkgever kan de kosten van de thuiswerkplek wel in de vrije ruimte van de werkkostenregeling onderbrengen.

De werkplek is alleen onbelast als er sprake is van een zelfstandige werkplek. Fiscaal is dat een ruimte met een eigen opgang en eigen sanitair. De werkgever moet in dat geval de ruimte ook huren van de werknemer en de werknemer moet ook in die ruimte werken.

 

De ter beschikking gestelde thuiswerkplek

De ter beschikking gestelde thuiswerkplek valt onder de zogenaamde nihilwaardering en is onbelast voor de werknemer, mits de voorzieningen voorzien in de verplichtingen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit en passen binnen het Arbo-beleid van de werkgever. Het bureau en de bureaustoel of andere zitgelegenheid moet doelmatig zijn en ergonomisch verantwoord werken mogelijk maken. Ook worden er eisen gesteld aan de kunstmatige verlichting. De werkgever blijft eigenaar van de werkplek.

Aan het einde van de gebruiksperiode kunnen de onbelast ter beschikking gestelde voorzieningen door de werknemer aan de werkgever worden teruggegeven of voor een redelijk bedrag worden overgenomen.

 

Subsidiemogelijkheden

In het oerwoud van subsidies in Nederland hebben we geen regelingen ontdekt die met thuiswerken van doen hebben. De overheid heeft de intentie om een breed onderzoek op te zetten rondom het thuiswerken. Het kan zijn dat daar subsidiemogelijkheden of aanpassing van het fiscale regime uit volgen. De toekomst zal dat uitwijzen.